Nieuwe aanpak VCL na de zomerperiode

Het VacatureCafé Limburg gaat vanaf 19 september van start met twee nieuwe initiatieven. De try-outs voor deze initiatieven zijn in het voorjaar geweest en de concepten zullen na de zomerperiode een vervolg krijgen.
Het VacatureCafé in de ‘oude stijl’ komt hiermee te vervallen. Dit betekent dat de grootschalige aanpak (een groot aanbod van vacatures uit uiteenlopende branches) komt te vervallen.

Het VacatureCafé krijgt twee opvolgers
1. VacatureCafé Andersom
2. VCL 4 you

VacatureCafé Andersom
Bij het VacatureCafé Andersom worden geen vacatures gepubliceerd aan werkzoekenden, maar worden mkb-ondernemers op een andere manier ondersteund in de zoektocht naar geschikt personeel. Zij ontvangen namelijk voorafgaand aan het VacatureCafé al een samenvatting van de profielen van geselecteerde kandidaten. Werkgevers kunnen met deze profielen inschatten of de kandidaat passend is voor de vacature en met welke kandidaat zij tijdens het VacatureCafé Andersom in gesprek willen gaan.

Voor de deelnemende kandidaten geldt dat zij vooraf hun profielen aan de werkgroep doorsturen zodat de werkgroep met deze profielen de werkgevers kan benaderen. Opgeven voor het VacatureCafé Andersom is nog niet mogelijk. Het selecteren van de profielen gebeurt samen met onze partners bij dit project.

VCL 4 you
Het VCL 4 you biedt meerdere werkgevers, maar ook opleidingsinstanties de gelegenheid om hun opleidingstrajecten te presenteren aan geïnteresseerde kandidaten. Voorafgaand aan ieder VCL 4 you worden de bedrijven en opleidingsinstanties bekend gemaakt en kan iedere kandidaat zich inschrijven voor een of meerdere bedrijfspresentaties.

Het eerstvolgende VCL 4 you is op:

dinsdag 19 september
16.00-18.00 uur
Golden Tulip Hotel Weert

Aanmelden voor werkgevers
Bent u werkgever en biedt u ook een opleidingstraject aan? Wilt u in contact komen met gemotiveerde kandidaten? Meld u dan aan via info@vacaturecafelimburg.nl

Aanmelden voor werkzoekenden
Onder het kopje nieuws vind je voor welke presentaties je kunt aanmelden. Stuur hiervoor een e-mail naar info@vacaturecafelimburg.nl

 

Vier enthousiaste kandidaten met rugzak geplaatst na VacatureCafé Andersom

 

Op donderdag 22 juni j.l. organiseerde VacatureCafé Limburg in samenwerking met Punt HR, DOEN Uitzendorganisatie en M.E.T. / project Werkend Leren in het Betahuis in Heerlen het VacatureCafé Andersom. Het doel van dit project was tweeledig. Enerzijds werden de mkb-ondernemers ondersteund in de zoektocht naar geschikt personeel. Anderzijds was het VacatureCafé een kans voor gemotiveerde kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt, om zo snel mogelijk bemiddeld te worden naar een passende baan. De profielen van de kandidaten waren hierbij het uitgangspunt. De werkgevers konden op voorhand al zien of het profiel van de aanwezige kandidaten passend was voor hun vacature en met welke kandidaten zij tijdens het evenement in gesprek wilden gaan. In slechts twee weken tijd heeft het VacatureCafé vier plaatsingen opgeleverd.

Eerste kandidaat aan het werk

Natasa Basic, een van de kandidaten, is al in de voorbereidingen van het evenement geplaatst bij een werkgever. John Reijnders, manager revalidatie & advies bij Koninklijke Visio, is enthousiast: “Wij hadden op korte termijn een receptioniste nodig. Natasa paste perfect binnen ons profiel en binnen een week kon ze beginnen. Dit was echt een perfecte match voor ons!”
Natasa: “Richard Schaapkens van Punt HR is aan de slag gegaan met mijn cv. Diezelfde week kon ik op gesprek komen bij Koninklijke Visio. Het gevoel was meteen goed en op diezelfde dag kreeg ik al te horen dat ik was aangenomen. De maandag erop kon ik beginnen als receptioniste.”
Erg prettig, die snelle en korte communicatielijnen met Punt HR!

Mooie gesprekken
Tijdens het VacatureCafé Andersom gingen negen kandidaten in gesprek met potentiële werkgevers. De reacties van zowel de kandidaten, de werkgevers als de Gemeente Heerlen waren heel positief. Het kleinschalige karakter van het evenement werd door alle aanwezigen als een groot pluspunt gezien. De sfeer was ongedwongen en dit leverde mooie gesprekken op. Een van de werkgevers: “In de horeca is het vaak moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Ik moet regelmatig mensen afwijzen. Vandaag heb ik drie kandidaten gesproken, waarvan ik er twee zo zou kunnen aannemen.”

De resultaten
De aanwezige werkgevers waren geïnteresseerd in zes van de negen aanwezige kandidaten. Twee weken na het evenement hebben meerdere kandidaten inmiddels een vervolggesprek en/of een meeloopdag gehad. Dit heeft nog drie concrete plaatsingen opgeleverd, waaronder de twee kandidaten bij de bovenstaande horecaondernemer. Verder zijn er nog drie kandidaten in bemiddeling bij andere werkgevers en zijn twee andere kandidaten elders aan het werk.

In het najaar zal de werkgroep wederom een VacatureCafé in deze setting organiseren.

Overheid en bedrijfsleven brengen vraag en aanbod op Limburgse arbeidsmarkt bij elkaar

Op 27 juni opende Manuel Stoffels, regiomanager UWV WERKbedrijf Zuid-Limburg de  kansenmarkt in het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade.  Het evenement werd georganiseerd door UWV, MKB-Limburg en WSP Parkstad. Hij noemde het initiatief een goed voorbeeld van hoe ondernemers samen met de overheid hun verantwoordelijkheid pakken om in deze tijden van personeelstekorten toch aan goed gemotiveerde medewerkers te komen. De ongeveer 80 aanwezige ondernemers die al hun vacatures hadden meegenomen kregen honderden werkzoekenden aan hun stands. Werkgevers keken deze keer niet alleen naar hun opleiding en werkervaring maar hadden vooral in de korte persoonlijke gesprekken aandacht voor motivatie, houding en gedrag van de werkzoekenden. “Het perfect passende cv is immers in de ontstane schaarste bijna niet vindbaar. Beter een goed gemotiveerde medewerker die bereid is het vak te leren dan talent missen en vacatures niet vervullen hetgeen gepaard gaat met het risico op omzetderving”, aldus Stoffels.

Meerdere doelgroepen
Voor deze kansenmarkt/VacatureCafé zijn gericht kandidaten geselecteerd uit diverse doelgroepen. Zo zijn er vanuit UWV 2700 mensen met een WW-uitkering uitgenodigd, vanuit WSP Parkstad 3500 mensen behorend tot de Participatiewet en via MKB-Limburg 1200  mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. In de bijzondere ambiance van het Parkstad Limburg Stadion hadden de kandidaten de mogelijkheid om zich breed te oriënteren welke mogelijkheden er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Uniek aan deze editie was dat werkzoekenden vanuit de UWV- en gemeentebestanden zich direct konden presenteren aan werkgevers uit Zuid-Limburg. Tevens werd er door UWV informatie verstrekt over opleidingsmogelijkheden en in welke sectoren er een tekort aan personeel is. Bij MKB-Limburg kregen werkzoekenden advies over hun CV en konden zij een workshop ‘Dress for succes’ volgen, met tips over hoe zij op een sollicitatiegesprek het beste voor de dag kunnen komen.

Interessant voor werkgevers
Op de kansenmarkt/ VacatureCafé presenteerden meer dan 80 werkgevers uit verschillende sectoren hun openstaande vacatures. Deze banenmarkt speelt in op de behoefte van werkgevers om een zo breed mogelijk publiek te bereiken om hun beschikbare functies te kunnen invullen. Door deelname aan deze banenmarkt krijgen zij inzicht in de huidige populatie op de arbeidsmarkt en leggen zij contact met een zo groot mogelijke groep werkzoekenden in Zuid-Limburg. Tevens komen werkgevers in contact met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben maar wel over de benodigde competenties beschikken om hun vacatures in te vullen.

Unieke plek voor werkzoekenden en werkgevers
Martin de Beer, voorzitter arbeidsmarktregio Zuid-Limburg ziet de gezamenlijk georganiseerde kansenmarkt als een goede kans voor werkzoekenden om breder naar een baan te zoeken: “Dit was een unieke ontmoetingsplek voor werkzoekenden en werkgevers. Mensen op zoek naar een baan konden direct en snel in gesprek met interessante werkgevers. Een brief en CV waren niet nodig. Deze innovatieve banenmarkt koppelde vervolgens de unieke talenten van werkzoekenden aan concrete vacatures bij werkgevers. En dat heeft geleid tot meer mensen aan het werk.”

Deelnameformulier & competentieformulier VacatureCafé Kerkrade

Wilt u nog deelnemen aan het VacatureCafé op dinsdag 27 juni a.s.? Meldt u dan uiterlijk zondag 25 juni bij ons aan. Voor leden van MKB-Limburg is deelname aan het evenement geheel kosteloos. Bovendien verloten wij onder de deelnemende werkgevers twee kaarten voor de derby Roda JC-VVV Venlo op zaterdag 16 december 2017 in de businesslounge van het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade.

Aanmelden
Voor dit grootschalige evenement hebben VacatureCafé Limburg, het UWV en het WergeversServicepunt Zuid-Limburg hun handen ineen geslagen zodat u nog voor de zomer van 2017 uw vacatures kunt invullen.Tijdens het VacatureCafé spreekt u in een paar uur tijd veel geïnteresseerde en gemotiveerde kandidaten. U weet zo al direct met wie u een eerste klik heeft en het selectieproces wilt voortzetten.

Wilt u zich aanmelden? Download dan het Deelnameformulier Kerkrade 2017 + algemene voorwaarden en het Competentiekeuze VCL 2017 en vul beide formulieren in. Per vacature vult u 1 competentieformulier in. Stuurt u alle formulieren uiterlijk zondag 25 juni info@vacaturecafelimburg.nl ! U krijgt maandag 26 juni van ons een bevestiging van deelname met een routebeschrijving.

Graag tot ziens op dinsdag 27 juni!

Bezoek je het VacatureCafé? Maak een e-portfolio aan!

E-portfolio

Ben je van plan een VacatureCafé te bezoeken? Maak dan een e-portfolio aan. Dit e-portfolio is een digitaal cv dat je voor al je sollicitatiedoeleinden kunt gebruiken. Jij kiest welke informatie je deelt met de werkgever, door een publieke presentatie te maken van je profiel. Is er een tijdens het VacatureCafé een klikgesprek geweest? Dan sturen wij na afloop van het VacatureCafé de link naar jouw e-portfolio door naar de werkgever.

Als werkgevers buiten het VacatureCafé vragen om personeel, geven zij bij ons aan waar een geschikte kandidaat aan moet voldoen en welke competenties hij moet hebben. Jij kan zomaar de geschikte kandidaat zijn, dus zorg dat je profiel up-to-date is, dan kunnen wij je ook matchen bij werkgevers die niet aanwezig zijn op het VacatureCafé.

Lukt het je niet om je e-portfolio op tijd af te krijgen? Neem dan ook een papieren cv mee en lever dit na afloop in bij de afmeldbalie. Vergeet dan niet je e-portfolio af te maken, zodat we je gegevens ook aan andere werkgevers kunnen matchen. Ook kun je dan meteen in de vacaturepool kijken of er een geschikte vacature voor je bij zit! Meer info? info@vacaturecafelimburg.nl

27 juni VacatureCafé Limburg in Parkstad Limburg Stadion Kerkrade

Bent u op zoek naar personeel? Dan bent u van harte welkom op dinsdag 27 juni in het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade. Voor dit grootschalige evenement hebben VacatureCafé Limburg, het UWV en het WergeversServicepunt Zuid-Limburg hun handen ineen geslagen om zoveel mogelijk vacatures in te kunnen vullen vóór de zomer van 2017.

dinsdag 27 juni 2017
9.30 tot 12.30 uur
Parkstad Limburg Stadion, Roda JC Ring 1, 6466 NH Kerkrade

Deelnemen
Tijdens het VacatureCafé spreekt u in een paar uur tijd veel geïnteresseerde en gemotiveerde kandidaten. U weet zo al direct met wie u een eerste klik heeft en het selectieproces wilt voortzetten. Meldt u dus meteen aan en stuur een mail naar info@vacaturecafelimburg.nl !

 

 

Vacatures en ICT-opleidingen 30 mei bij VCL 4 you

Tijdens het VCL 4 you op dinsdag 30 mei in het Van der Valk hotel in Venlo kun je terecht vacatures, maar ook voor opleidingstrajecten op het gebied van ICT. Woon een van de bedrijfspresentaties bij en meld je meteen aan voor het traject van je keuze.

Programma:
16.00-16.45 uur: presentatie 1
17.00-17.45 uur: presentatie 2
16.00-18.00 uur: ga in gesprek met diverse werkgevers
Van der Valkhotel, Nijmeegseweg 90 Venlo

Wil je liever meteen aan de slag? Dan kun je van 16.00 tot 18.00 uur voor de volgende vacatures meteen in gesprek met de aanwezige werkgevers:

 • Allround technisch monteur
 • Teamleider Logistics / Fashion
 • Medewerkers Quality Control / Fashion-Textile
 • Medewerker Huishoudelijke dienst/poetshulp
 • Medewerker Bediening
 • Zelfstandig werkend kok
 • Vloerverantwoordelijke Horeca
 • Oproepkracht bediening
 • Oproepkracht technische dienst / groenonderhoud
 • oproepkracht keuken
 • stagiaires binnen de keuken, bediening, technische dienst, receptie en zwembad
 • Verkoper kamerplantenafdeling
 • Verkoper Detailhandel / Afd. Tuinwinkel, koude kas
 • Algemeen medewerker magazijn
 • Medewerker bediening
 • Medewerker keuken
 • Assistent-leidinggevende tuincafé
 • BBL Verkoopspecialist MBO 2/3
 • BBL Logistiek MBO 2/3
 • BBL Gastvrouw MBO 2

Vergeet niet je cv mee te nemen, of een e-portfolio aan te maken. Meer info over het e-portfolio? Lees ons blogbericht.

30 mei a.s. VCL 4 you in Venlo: opleidingen met baanintentie

Op dinsdag 30 mei a.s. organiseren wij in Venlo het eerste VCL 4 you. Hier vind je naast een select aantal werkgevers en vacatures ook bedrijven die een opleiding met baanintentie aanbieden. Dit VacatureCafé ziet er dus iets anders uit dan je gewend bent!

VCL 4 you
16.00-18.00 uur
Van der Valk hotel, Nijmeegseweg 90 in Venlo

ICT-opleiding met baanintentie

Ben je geïnteresseerd in een baan in de ICT? Kom dan zeker naar het VCL 4 you. Twee van de aanwezige bedrijven bieden jou een opleiding met baanintentie op het gebied van ICT. Tussen 16.00 en 18.00 uur kun je samen met andere geïnteresseerden de bedrijfspresentaties volgen.
Voor dit opleidingstraject is een vooropleiding niet nodig, affiniteit met de sector en uiteraard je motivatie om in de ICT aan de slag te gaan zijn voldoende. Met ruim 200.000 IT-gerelateerde IT-vacatures kun je na je opleiding binnen no time aan de slag.

Geïnteresseerd in de ICT-presentaties?
Meld je alvast aan via e-mail. Hou deze website goed in de gaten voor de precieze aanvangstijd.

Vacatures
Ook binnen de dienstensector hebben wij mooie kansen! Verder kun je direct in gesprek met een tweetal werkgevers die vacatures hebben binnen de horeca- en dienstensector.  Je kunt aan de slag als:

 • Verkoper kamerplantenafdeling
 • Verkoper detailhandel
 • Algemeen medewerker magazijn
 • Medewerker bediening
 • Medewerker keuken
 • Assistent leidinggevende tuincafé
 • BBL-verkoopspecialist MBO 2-3
 • BBL-logistiek MBO 2-3
 • BBL-gastvrouw MBO 2
 • Zelfstandig Werkend Kok
 • Medewerker Huishoudelijke Dienst / Poetshulp
 • Medewerker Bediening
 • Vloerverantwoordelijke Horeca
 • Oproepkrachten keuken
 • Oproepkrachten bediening
 • Oproepkrachten technische dienst/groenonderhoud

Verder zijn er diverse stagemogelijkheden binnen de keuken, bediening, technische dienst, receptie en zwembad.

Vergeet niet je e-portfolio aan te maken. Lukt dit niet voor 30 mei? Neem dan een cv mee en lever dit in bij de afmeldbalie!
Grijp je kans en ga het gesprek aan!

56 matches na VacatureCafé Weert

Op dinsdag 9 mei bezochten maar liefst 205 werkzoekenden het VacatureCafé in het Golden Tulip Hotel te Weert. Er zijn mooie gesprekken gevoerd en dit resulteerde in 56 opgevraagde cv’s door de werkgevers.

“Sommige kandidaten die niet gereageerd zouden hebben op het functieprofiel van onze vacature, komen toch een praatje maken aan tafel. Zij herkennen zich namelijk wél in de competenties die wij vragen. Tijdens het gesprek blijkt dat zij inderdaad een prima kandidaat zijn voor onze vacature. We hebben een aantal kandidaten waar we zeker een vervolggesprek mee aangaan”, aldus een van de aanwezige werkgevers.

Op dit moment ligt er een hoop moois op stapel bij het VacatureCafé Limburg. Hou onze site goed in de gaten voor het laatste nieuws, of volg ons via social media.

We zijn in ieder geval op dinsdag 27 juni in Kerkrade. Kom even binnenlopen tussen 9.00 en 12.00 uur in het Rodastadion. Tot dan!

De vacatures op het VacatureCafé in Weert zijn bekend!

Morgen, dinsdag 9 mei 2017, vindt de eerstvolgende editie van het VacatureCafé plaats in het Golden Tulip hotel in Weert. Tussen 16:00 en 18:00 uur komen diverse werkgevers graag met je in gesprek.

Kom vrijblijvend langs als je op zoek bent naar een baan, je bent van harte welkom!

De aanwezige werkgevers hebben de volgende vacatures:

(Int.) Field service engineer / Service Technician
Accountmanager Hospitality Germany 
Agricultural Lighting Advisor 
Allround IT-monteur
Allround medewerker
Automonteur / Diagnose specialist
Beauty Advisor in de Bijenkorf
Bouwkundige projectleider
Calculator
Chauffeur CE
CNC Operator
Commercieel medewerker Franstalig
Customer service
CV monteur
Dakdekker
Elektromonteur
Engineer
Ervaren software ontwikkelaar
Evenementenbeveiliger
Financieel medewerker
Hard software engineer
Host/Hostess Holland Casino Valkenburg
Junior business consultant ERP
Junior Sales engineer
Key-accountmanager
Koeltechnische service monteur
Leerling monteur
Loodgieter 
Luchtkanalenmonteur
Machinist
Magazijn medewerker
Mechanical engineer
medewerker Coating afdeling
Medewerker klantenservice
Medior C#. Net developer
Medior Productiemedewerker
Meewerkend voorman
Monteur Landbouwmechanisatie
Monteur Machines Groenonderhoud
Netwerkspecialist
Odoo-programmeur
Onderhoudsmonteur (E/W)
ProcesOperator
Productie teamleider
Productieleider 
Project engineer IP
Sales Advisor Fashion in de Bijenkorf
Sales en marketing
Sales promoter Parfum
Senior Productiemedewerker
Stagiaire marketing
Startend productieleider
Startend Productieleider 
Teamleider Warehouse
Technisch Consultant
Technische Projectleider
Tegelzetter
Traineeship Application/Software Engineering
Verkoper
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider WTB, Elektro