VacatureCafé Limburg – Tot ziens!

Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, is het de laatste tijd stil rondom het VacatureCafé Limburg. Dit komt omdat het project VacatureCafé Limburg op 1 december 2017 is afgerond.

De afgelopen maanden hebben we met een aantal mensen heel hard ons best gedaan om een vervolg te geven aan het VacatureCafé, maar dit is helaas niet gelukt.

Dit betekent dat wij afscheid gaan nemen van het VacatureCafé Limburg. Wij hopen dat wij jullie van dienst hebben kunnen zijn met onze laagdrempelige bijeenkomsten en wensen jullie allemaal heel veel succes in de zoektocht naar een geschikte baan of geschikt personeel.

Onze social media accounts zullen uiterlijk 1 juni a.s. worden verwijderd en vanwege de AVG die op 25 mei is ingegaan, zullen jullie geen e-mails meer van ons ontvangen. Ook deze website zal na verloop van tijd offline worden gehaald.

Wellicht komen we elkaar in de toekomst op een andere manier weer tegen!

Hartelijke groeten,
Team VacatureCafé Limburg.

Eerste fase project VacatureCafé Limburg afgerond

VacatureCafé Limburg, het project van MKB-Limburg heeft op 1 december 2017 de eerste fase afgerond. In  totaal hebben er in de projectperiode 27 VCL’s plaatsgevonden waaraan ongeveer 2.500 werkzoekenden hebben deelgenomen.

De kracht van het VacatureCafé: direct met elkaar in gesprek, zonder ellenlange sollicitatieprocedures werkt. Op 1 december 2017 hebben zo’n 300 werkzoekenden een nieuwe baan gevonden, in verschillende branches en vakgebieden.

In de afgelopen periode hebben we veel gezien. De markt, die in het begin van het project nog bestond uit een heel diverse vraag van werkgevers en heel divers aanbod van werkzoekenden met heel veel verschillende achtergronden, is veranderd. Op dit moment is er in een aantal branches een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, terwijl in andere vakgebieden juist een teveel aan personeel bestaat.

Vanwege deze snel veranderende omstandigheden, bekijken we of we op een andere wijze een vervolg kunnen geven aan het VacatureCafé. Wellicht kunnen we het VacatureCafé voortzetten als vaste dienst voor werkgevers. Hierover volgt binnenkort meer informatie.  Tot die tijd worden er vooralsnog geen nieuwe VacatureCafés georganiseerd.

 

Regio in Beeld 2017 laat zien dat Limburgse werkgelegenheid sterk groeit

 

 

opmaak persberichtDe werkgelegenheid in Limburg groeit dit jaar en volgend jaar met bijna 20.000 banen. Deze groei zorgt voor een daling van het aantal WW-uitkeringen. Desondanks profiteert niet iedereen direct van deze verbeterde kansen op werk. Naast moeilijk vervulbare vraag zijn er ook beroepen met minder goede kansen. UWV beschrijft de regionale gevolgen hiervan in Regio in Beeld.

Bijna 20.000 banen erbij in Limburg
In de UWV-persbijeenkomst van juni 2017 werd een groei van het aantal banen (van werknemers en zelfstandigen) geprognosticeerd van ruim 10.000 (10.400) in 2017 en 2018. Op basis van nieuwe prognoses van het CPB brengt UWV op 10 oktober een update van de regionale prognoses uit. Deze prognoses gaan uit van bijna een verdubbeling van de groei van de werkgelegenheid in vergelijking met de juni-raming. UWV verwacht dat er dit jaar en volgend jaar in totaal 19.500 banen bij komen in Limburg ten opzichte van de situatie eind 2016.

Forse daling aantal WW-uitkeringen
De werkgelegenheid stijgt sneller dan het arbeidsaanbod. Daardoor neemt de werkloosheid verder af. UWV verwacht dan ook dat het aantal lopende WW-uitkeringen in alle arbeidsmarktregio’s, dus ook in Limburg, daalt. Voor eind 2018 worden er 19.600 WW-uitkeringen in Limburg verwacht. Dat is 30% lager dan eind 2016: een daling met 8.600. Deze afname is (iets) sterker dan landelijk.

Kans op werk neemt toe, maar ook moeilijk vervulbare vraag
Voor werkzoekenden neemt de kans op werk toe. Eind tweede kwartaal van 2017 stonden in Limburg bijna 14.000 vacatures open. Steeds meer werkgevers ervaren problemen met het aantrekken van personeel. Bijna 1 op de 5 werkgevers geeft aan dat het tekort aan arbeidskrachten als belemmering wordt ervaren. In eerste instantie kampten de sectoren ICT en techniek vooral met moeilijk vervulbare vraag. Op dit ogenblik is de krapte doorgedrongen in veel meer sectoren. Denk hierbij aan horeca, transport & logistiek, contactcenter-branche en zorg. De concurrentie tussen sectoren is aanzienlijk toegenomen.

Ook overschotberoepen
Naast tekortberoepen zijn er ook beroepen waar de kans op werk minder goed is. Dat geldt vooral voor beroepen in economisch en administratieve beroepen op lager en middelbaar niveau. Denk hierbij aan administratief medewerker, receptionist, telefonist. Personen met een dergelijke achtergrond kunnen hun kansen op werk verhogen door uit te wijken naar andere sectoren en/of beroepen. Van de ruim 24.000 mensen met een WW-uitkering in Limburg staan bijna 6.000 personen in dit segment ingeschreven.

Aantal doelgroepen heeft kwetsbare positief
Langdurig werklozen, laag opgeleiden, 50-plussers en personen met een arbeidsbeperking nemen nog steeds een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in. Hierin ligt een uitdaging voor regionale arbeidsmarktpartijen. Zij staan hierbij voor het vraagstuk hoe zij deze kwetsbare groepen aan het werk krijgen en houden. Samenwerking is hierbij cruciaal. UWV heeft voor alle 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland een beschrijving van de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt geschreven, Regio in Beeld. Regio in Beeld analyseert de regionale arbeidsmarkt en biedt zo een startpunt voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Regio in Beeld is te downloaden.

 

Afbeelding

Maak kennis met de gemotiveerde kandidaten!

Bent u op zoek naar gemotiveerd personeel, dat direct aan de slag kan en dat u zelf nog kunt vormen binnen uw eigen organisatie? Bekijk dan onze kandidaatprofielen en neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij stellen 17 kandidaten aan u voor die graag aan de slag willen in uiteenlopende functies, o.a. binnen zorg, procesindustrie/ICT, horeca/detailhandel, facilitair/schoonmaak, administratief, marketing/communicatie/commercieel en logistiek.

De kandidaten
In het overzicht vindt u de kandidaten die op korte termijn aan de slag willen.

Procedure
Bent u geïnteresseerd in (een van) onze kandidaten? Stuur dan een e-mail naar info@vacaturecafelimburg.nl Hierin geeft u aan welke kandida(a)t(en) u graag wilt spreken en geeft u tevens door welke vacature(s) u open heeft staan. Wij brengen u dan in contact met de kandida(a)t(en). Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden.

 

 

Aanmeldformulier VCL4you / Leer-Werkmarkt 26 oktober a.s. in Sittard

Aanmelden
Aanmelden voor vCL4you en de Leer-werkmarkt op 26 oktober a.s. in het Fortunastadion in Sittard kan t/m uiterlijk 6 oktober. Stuurt u hiervoor het ingevulde aanmeldformulier naar info@vacaturecafelimburg.nl Na aanmelding volgt verdere informatie.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Sentjens-Theelen (06-23 671 662).

Deelname
Aan deelname hebben wij een aantal voorwaarden verbonden:
– Uw organisatie biedt concrete leer-werktrajecten aan. Dit wil zeggen een opleiding gekoppeld aan een concrete baan;
– Uw organisatie staat open voor de diverse doelgroepen van het UWV en Gemeenten (ouderen, jongeren, Wajong, WIA, SW kandidaten en langdurig werklozen).

Overige informatie
– Er worden zowel kandidaten uitgenodigd door het UWV, MKB-Limburg als door de Gemeenten Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Beek;
– De uitnodiging aan kandidaten heeft geen verplichtend karakter;
– Er worden ook kandidaten uitgenodigd die nu nog geen ervaring hebben met het werken in uw branche maar wel een overstap naar een andere branche overwegen;
– Er zijn werkgevers aangesloten uit diverse branches;
– Het VCL4you is een nieuwe aanpak van VacatureCafé Limburg. De samenwerking met UWV en Gemeente in de vorm van een Leer-Werkmarkt vindt op 26 oktober voor het eerst plaats. Zodoende is het ook voor ons afwachten hoe deze opzet ontvangen wordt.

26 oktober: presenteer uw leer-werktraject tijdens de Leer-Werkmarkt in Sittard

MKB-Limburg organiseert in samenwerking met het UWV WerkgeversServicepunt Zuid-Limburg  en het WerkgeversServicePunt Westelijke Mijnstreek op 26 oktober de Leer-Werkmarkt. Tijdens deze ochtend worden werkzoekenden in contact gebracht met organisaties die leer-werktrajecten aanbieden. Wij willen ook u als lid van MKB-Limburg de kans geven om hierbij aan te sluiten.

VCL4you / Leer-werkmarkt

Locatie: Fortuna Sittard stadion
Datum:  donderdag 26 oktober
Tijd: 9:30-12:30 uur

1. Persoonlijke gesprekken
Tijdens deze ochtend kunt u uw organisatie én uw actuele leer-werktrajecten kosteloos presenteren aan werkzoekenden die op zoek zijn naar een nieuwe kans. Het is dus géén banen- of vacaturemarkt. Tijdens een persoonlijk gesprek met werkzoekenden aan uw eigen stand licht u uw leer-werktraject(en) toe en krijgt u een eerste indruk van de kandidaat en zijn/haar competenties. Met de voor u geschikte kandidaten kunt u meteen een vervolgafspraak inplannen.

2. Bedrijfspresentaties
Wilt u uw bedrijf extra in de spotlight zetten? Geef dan een bedrijfspresentatie en geef de kandidaten daarin een kijkje in ‘de keuken’ van uw organisatie. Wat betekent het om in uw bedrijf te werken en wat zijn de taken en werkzaamheden van de functie waar de kandidaat voor opgeleid kan worden? Deelname is kosteloos, maar ook hier geldt weer dat u als werkgever een opleiding aanbiedt, gekoppeld aan een concrete baan.

Wilt u naast de persoonlijke gesprekken ook een bedrijfspresentatie geven, of wilt u alléén een bedrijfspresentatie geven? Meld u dan snel aan! Voor presentaties hebben wij een beperkt aantal plaatsen en vol is vol.

Deelname
Aan deelname hebben wij een aantal voorwaarden verbonden:
– Uw organisatie biedt concrete leer-werktrajecten aan. Dit wil zeggen een opleiding gekoppeld aan een concrete baan;
– Uw organisatie staat open voor de diverse doelgroepen van het UWV en Gemeenten (ouderen, jongeren, Wajong, WIA, SW kandidaten en langdurig werklozen).

Overige informatie
– Er worden zowel kandidaten uitgenodigd door het UWV, MKB-Limburg als door de Gemeenten Sittard-Geleen, Schinnen, Stein en Beek;
– De uitnodiging aan kandidaten heeft geen verplichtend karakter;
– Er worden ook kandidaten uitgenodigd die nu nog geen ervaring hebben met het werken in uw branche maar wel een overstap naar een andere branche overwegen;
– Er zijn werkgevers aangesloten uit diverse branches;
– Het VCL4you is een nieuwe aanpak van VacatureCafé Limburg. De samenwerking met UWV en Gemeente in de vorm van een Leer-Werkmarkt vindt op 26 oktober voor het eerst plaats. Zodoende is het ook voor ons afwachten hoe deze opzet ontvangen wordt.

Aanmelden
Aanmelden kan t/m uiterlijk 2 oktober en is mogelijk middels het sturen van het ingevulde aanmeldformulier naar info@vacaturecafelimburg.nl Na aanmelding volgt verdere informatie.
Heeft u in de tussentijd nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Esther Sentjens-Theelen (06-23 671 662).

Aan de slag in transport & logistiek? Kom naar VCL4you 19 september as!

Ben je benieuwd naar je kansen in de sector transport & logistiek? Kom dan naar de presentatie op dinsdag 19 september a.s. tijdens VCL4you in het Golden Tulip Hotel in Weert.

Volg je eigen route en kom luisteren naar de mogelijkheden binnen de transport.  Of je nou leerling bent, of werkzoekend, of van baan wilt wisselen, je bent van harte welkom. Tijdens de presentatie hoor je wat de transportsector jou kan bieden en hoe je een vakbekwame medewerker kunt worden. Geïnteresseerd? Meld je dan nu aan voor deze presentatie via VacatureCafé Limburg.

Wat? Informatiebijeenkomst opleidingstraject Zorg
Waar? VCL4you, Golden Tulip Hotel, Driesveldlaan 99, Weert
Hoe laat? vanaf 16.00 uur

Een andere presentatie bijwonen? Hier vind je meer informatie over de presentaties over ICT en zorg.

 

Ook voor opleidingen in zorgfuncties kom je naar VCL4you 19 september!

Wil je werken in de zorg, maar heb je niet de juiste opleiding? Kom dan naar het VCL4you op dinsdag 19 september in het Golden Tulip Hotel in Weert.

Tijdens de bedrijfspresentaties van de Zorggroep leer je waar je kansen liggen binnen de zorg en krijg je een goed beeld van wat het betekent om in de zorg te werken.

Meld je dus nu aan voor de bedrijfspresentatie van de Zorggroep via info@vacaturecafelimburg.nl

Wat? Informatiebijeenkomst opleidingstraject Zorg
Waar? VCL4you, Golden Tulip Hotel, Driesveldlaan 99, Weert
Hoe laat? vanaf 16.00 uur

Een andere presentatie bijwonen? Hier vind je meer informatie over de presentaties ICT en transport & logistiek.

Opleiding volgen in ICT? Kom naar VCL4you 19 september in Weert!

Wil jij graag aan de slag als IT-er, maar heb je niet de juiste papieren? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van Humanic Development bij het VCL4you a.s. dinsdag 19 september, bij het Golden Tulip Hotel in Weert.

Humanic Development zet zich in voor het dichten van de kloof tussen de werkgeversvraag en het werkzoekendeaanbod. Dit doen zij door het slaan van bruggen tussen innovatieaanbod en onbekend digitaal talent. Heb jij onbekend digitaal talent? Volg dan  een opleidingstraject via Microsoft bij Humanic Development, zodat jij helemaal aansluit bij de wensen van de werkgevers. Je gaat niet alleen een leer-werktraject aan, je hebt ook meteen een baangarantie.

Laat je informeren en kom langs:

Wat? Informatiebijeenkomst opleidingstraject IT
Waar? VCL4you, Golden Tulip Hotel, Driesveldlaan 99, Weert
Hoe laat? vanaf 16.00 uur

Meer info over Humanic

Presentatie: “Talent gezocht in de bouwsector” geannuleerd!

Tijdens het VCL4you op 19 september in het Golden Tulip Hotel in Weert kun je terecht voor diverse opleidingstrajecten met een baangarantie. Je kunt presentaties bijwonen over werken in de ICT, de zorg en transport & logistiek.

De eerder vermelde presentatie over werken in de bouwsector is helaas geannuleerd.

Een andere presentatie bijwonen? Meld je aan via VacatureCafé Limburg