opmaak persberichtDe werkgelegenheid in Limburg groeit dit jaar en volgend jaar met bijna 20.000 banen. Deze groei zorgt voor een daling van het aantal WW-uitkeringen. Desondanks profiteert niet iedereen direct van deze verbeterde kansen op werk. Naast moeilijk vervulbare vraag zijn er ook beroepen met minder goede kansen. UWV beschrijft de regionale gevolgen hiervan in Regio in Beeld.

Bijna 20.000 banen erbij in Limburg
In de UWV-persbijeenkomst van juni 2017 werd een groei van het aantal banen (van werknemers en zelfstandigen) geprognosticeerd van ruim 10.000 (10.400) in 2017 en 2018. Op basis van nieuwe prognoses van het CPB brengt UWV op 10 oktober een update van de regionale prognoses uit. Deze prognoses gaan uit van bijna een verdubbeling van de groei van de werkgelegenheid in vergelijking met de juni-raming. UWV verwacht dat er dit jaar en volgend jaar in totaal 19.500 banen bij komen in Limburg ten opzichte van de situatie eind 2016.

Forse daling aantal WW-uitkeringen
De werkgelegenheid stijgt sneller dan het arbeidsaanbod. Daardoor neemt de werkloosheid verder af. UWV verwacht dan ook dat het aantal lopende WW-uitkeringen in alle arbeidsmarktregio’s, dus ook in Limburg, daalt. Voor eind 2018 worden er 19.600 WW-uitkeringen in Limburg verwacht. Dat is 30% lager dan eind 2016: een daling met 8.600. Deze afname is (iets) sterker dan landelijk.

Kans op werk neemt toe, maar ook moeilijk vervulbare vraag
Voor werkzoekenden neemt de kans op werk toe. Eind tweede kwartaal van 2017 stonden in Limburg bijna 14.000 vacatures open. Steeds meer werkgevers ervaren problemen met het aantrekken van personeel. Bijna 1 op de 5 werkgevers geeft aan dat het tekort aan arbeidskrachten als belemmering wordt ervaren. In eerste instantie kampten de sectoren ICT en techniek vooral met moeilijk vervulbare vraag. Op dit ogenblik is de krapte doorgedrongen in veel meer sectoren. Denk hierbij aan horeca, transport & logistiek, contactcenter-branche en zorg. De concurrentie tussen sectoren is aanzienlijk toegenomen.

Ook overschotberoepen
Naast tekortberoepen zijn er ook beroepen waar de kans op werk minder goed is. Dat geldt vooral voor beroepen in economisch en administratieve beroepen op lager en middelbaar niveau. Denk hierbij aan administratief medewerker, receptionist, telefonist. Personen met een dergelijke achtergrond kunnen hun kansen op werk verhogen door uit te wijken naar andere sectoren en/of beroepen. Van de ruim 24.000 mensen met een WW-uitkering in Limburg staan bijna 6.000 personen in dit segment ingeschreven.

Aantal doelgroepen heeft kwetsbare positief
Langdurig werklozen, laag opgeleiden, 50-plussers en personen met een arbeidsbeperking nemen nog steeds een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in. Hierin ligt een uitdaging voor regionale arbeidsmarktpartijen. Zij staan hierbij voor het vraagstuk hoe zij deze kwetsbare groepen aan het werk krijgen en houden. Samenwerking is hierbij cruciaal. UWV heeft voor alle 35 arbeidsmarktregio’s van Nederland een beschrijving van de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt geschreven, Regio in Beeld. Regio in Beeld analyseert de regionale arbeidsmarkt en biedt zo een startpunt voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Regio in Beeld is te downloaden.