Op donderdag 22 juni j.l. organiseerde VacatureCafé Limburg in samenwerking met Punt HR, DOEN Uitzendorganisatie en M.E.T. / project Werkend Leren in het Betahuis in Heerlen het VacatureCafé Andersom. Het doel van dit project was tweeledig. Enerzijds werden de mkb-ondernemers ondersteund in de zoektocht naar geschikt personeel. Anderzijds was het VacatureCafé een kans voor gemotiveerde kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt, om zo snel mogelijk bemiddeld te worden naar een passende baan. De profielen van de kandidaten waren hierbij het uitgangspunt. De werkgevers konden op voorhand al zien of het profiel van de aanwezige kandidaten passend was voor hun vacature en met welke kandidaten zij tijdens het evenement in gesprek wilden gaan. In slechts twee weken tijd heeft het VacatureCafé vier plaatsingen opgeleverd.

Eerste kandidaat aan het werk

Natasa Basic, een van de kandidaten, is al in de voorbereidingen van het evenement geplaatst bij een werkgever. John Reijnders, manager revalidatie & advies bij Koninklijke Visio, is enthousiast: “Wij hadden op korte termijn een receptioniste nodig. Natasa paste perfect binnen ons profiel en binnen een week kon ze beginnen. Dit was echt een perfecte match voor ons!”
Natasa: “Richard Schaapkens van Punt HR is aan de slag gegaan met mijn cv. Diezelfde week kon ik op gesprek komen bij Koninklijke Visio. Het gevoel was meteen goed en op diezelfde dag kreeg ik al te horen dat ik was aangenomen. De maandag erop kon ik beginnen als receptioniste.”
Erg prettig, die snelle en korte communicatielijnen met Punt HR!

Mooie gesprekken
Tijdens het VacatureCafé Andersom gingen negen kandidaten in gesprek met potentiële werkgevers. De reacties van zowel de kandidaten, de werkgevers als de Gemeente Heerlen waren heel positief. Het kleinschalige karakter van het evenement werd door alle aanwezigen als een groot pluspunt gezien. De sfeer was ongedwongen en dit leverde mooie gesprekken op. Een van de werkgevers: “In de horeca is het vaak moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Ik moet regelmatig mensen afwijzen. Vandaag heb ik drie kandidaten gesproken, waarvan ik er twee zo zou kunnen aannemen.”

De resultaten
De aanwezige werkgevers waren geïnteresseerd in zes van de negen aanwezige kandidaten. Twee weken na het evenement hebben meerdere kandidaten inmiddels een vervolggesprek en/of een meeloopdag gehad. Dit heeft nog drie concrete plaatsingen opgeleverd, waaronder de twee kandidaten bij de bovenstaande horecaondernemer. Verder zijn er nog drie kandidaten in bemiddeling bij andere werkgevers en zijn twee andere kandidaten elders aan het werk.

In het najaar zal de werkgroep wederom een VacatureCafé in deze setting organiseren.